Álbum Barcelona

Condicions legals

Als efectes del que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, i de la Llei 34/02 de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de correu electrònic (LSSI), Àlbum Barcelona garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus amics. Li comuniquem que les seves dades de caràcter personal formen part d’una base de dades gestionada sota la responsabilitat d‘Àlbum Barcelona amb la finalitat d’informar-los sobre les novetats i possibles ofertes relacionades amb la nostra activitat sigui per la seva condició d’amic o perquè ens hagi sol·licitat informació en algun moment, sigui perquè vostè ha autoritzat que les seves dades figurin en un fitxer comercial autoritzat. És voluntat d’Àlbum Barcelona evitar l’enviament deliberat de correu no sol·licitat, per la qual cosa podrà en tot moment sol·licitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades de caràcter personal per correu ordinari a l’adreça: c/Sant Agustí, 6 de Barcelona, en els termes establers per la LOPD.